Logo
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ      Welcome to Punjabi University Patiala Online Admissions Portal for Academic Year 2023-24

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ/ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ-ਫਾਰਮ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2023-24) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Application-cum-Admission-Form (Academic Year 2023-24) for all the courses offered by Punjabi University, Patiala at Patiala campus and its selective Neighbourhood Campuses/Regional Centres can be submitted through following common online procedure.

Revised Answer Key & Result for Ph.D Re-Entrance For History & Law held on 09.01.2023
Click here for Ph.D Result Click here for Ph.D Revised Answer Key

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਰਟਲ/ਲਿੰਕ
Important Portals/ Links
ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
For Complete Course Information
Click Here
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ।
To Fill Application Form
Click Here
ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਗਿਨ।
Student Dashboard's Login for Online Application.
Click Here
ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ।
Check current status of Online Application Processing Fees.
Click Here
Important Link/ Notices
01-03-2023 Application for admissions in MBA 2 Year (Regular) Opened. Interested candidate can apply through Form No. 13
MBA 2 Year (regular) - Form No: 13
Click here for more...
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
 • ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ/ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵੇਖੋ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵੇਖ ਲਵੇ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
IMPORTANT GUIDELINES
 • Refer to Handbook of Informaton for details of various courses available at Punjabi University, Patiala and its Regional/ Neighbourhood Campuses.
 • Candidates are strictly instructed to confirm eligibility for admission to a particular course before applying.
 • Online Application Processing Fees once paid, is non-refundable.

ਬਿਨੈ-ਪੰਤਰ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
ਸਟੈਪ-1:- ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
 1. ਵੈਬਸਾਈਟ www.pupadmissions.ac.in ਨੂੰ ਖੋਲੋ
 2. ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ
 3. ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ), ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ., ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਆਦਿ ਭਰੋ।
 4. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ
  1. ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ
  2. ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ
  3. ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ
  4. ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਸਟੈਪ-2:- ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰੋ
 1. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pupadmissions.ac ਤੇ ਜਾਕੇ ਅਪਲਾਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਲੋਗਿਨ ਕਰੋ।
 2. ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 3. ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵੇਰਵਾ, ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਦਿ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 4. ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SAVE ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ
 • ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 20 KB ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।
 • ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਘੋਸਿ਼ਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸਿ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਦਿੱਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੈਪ-3:-ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ
 1. ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ/ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ/ਡੇਬਿਟ/ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਪ-4:-ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਵੋ।
ਜਿਨ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਸਟੇਪ-2), ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ONLINE APPLICATION PROCEDURE
Step-1:- REGISTRATION PROCEDURE
 1. Open www.pupadmissions.ac.in
 2. Select the Course Category in which you seek admission
 3. Fill the Registration Form Online - kindly fill your particulars as Name, Father's Name, Date of Birth, Category (SC/ST or General and all others), Mobile No., e-mail address, etc.
 4. Make payment using one of the following mode:
  1. Net Banking
  2. UPI
  3. Debit Card
  4. Credit Card
Step-2:- Fill Online Application Form
 1. Open www.pupadmissions.ac.in and open the Application Form by logging on Apply button in the concerned course category using your User id generated at the end of successful registration
 2. Applicants are receiving Payment confirmation Information on their registered mobile number and Student Dashboard after a successful Payment. In case your confirmation Information are not displayed and payment is deducted from your bank account, then please wait for 24 hours. You should receive confirmation Information through SMS on your registered Mobile No. and Student Dashboard within this duration. If you do not receive this information within 24 hours of making a successful payment then Please Contact Us
 3. Fill the Application Form Online and provide information regarding your academic record, reservation category, etc.
 4. After completion of the Application Form click on SAVE button.
Important Instruction:
 • Size of Photograph and Signature should be less than 20 KB each.
 • A Candidate who has appeared in the qualifying examination and his/her result is still awaited, may also apply and can submit his/her admission form online as the case may be. He/She has to update his/her online form whenever he/she gets the result till the date given by Centralized Admission Cell (it is in the interest of the applicant), otherwise, he/she will be required to submit his/her result at the time of interview.
Step-3:- Edit your Application Form
 1. Candidates making payment using Net Banking/UPI/Credit/ Debit Card options will be issued User Id and Password through SMS after confirmation of the payment by the gateway.
 2. The registered candidates can edit information filled by them in the Application Form for limited period using User id and password issued to them.
Step-4:- To Print the Form
Registered candidates whose payment has been confirmed and who have successfully completed step 2, can print their application forms for their personal record, using User Id and Password.

ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ/ONLINE APPLICATION PROCESSING FEES
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ (ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਫੀਸ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ
The Online Application Processing Fees(without late fee ) for different types of Courses is as follows:
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਹੈ
Courses in which Admission is without Entrance Test
Rs. 1000/- (Rs. 700/- for SC/ ST)
M.Sc. (Honours) Biotechnology & M.Sc. (Honours) Microbial & Food Technology, M.Sc. Hon's in Botany, M.Tech., LL.M. (2 Years) Courses, M.Com. & M.Com. (Finance) (2 Years), M.Com. Hon’s Five Year Integrated Course, B.Sc. (Mathematics & Computing) and B.Sc. Hon's in Mathematics, M.Sc. Mathematics & M.Sc. (Applied Mathematics & Computing) Rs. 1700/- (Rs. 1400/- for SC/ST)
M.B.A. (Entrance Test and Application Processing fees) Rs. 5000/- (for all candidates)
M. Phil/ Ph. D. (Entrance Test) Rs. 2000/- (Rs. 1400/- for SC/ST)
ਪਟਿਆਲਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਟੈਕ. ਚਾਰ ਸਾਲ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਈ.ਸੀ.ਈ., ਈ.ਸੀ.ਐਮ., ਐਮ.ਈ., ਸਿਵਲ)
B.Tech. Four Year [CSE, ECE, ECM, ME, Civil] at Patiala Campus
Rs. 1500/- (Rs. 800/- for SC/ST)
ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਵਿਖੇ ਬੀ.ਟੈਕ. ਚਾਰ ਸਾਲ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਈ.ਸੀ.ਈ., ਈ.ਸੀ.ਐਮ., ਐਮ.ਈ.)
B.Tech. Four Years [CSE, ECE, ECM, ME] Yadavindra Department of Engineering, Punjabi University Guru Kashi Campus Damdama Sahib (Talwandi Sabo)
Rs. 800/- (Rs. 400/- for SC/ST)
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜਨਜ਼ ਸਟਡੀਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ)
Punjabi University School of Business Studies, Punjabi University Guru Kashi Campus Damdama Sahib (Talwandi Sabo)
Rs. 800/- (Rs. 400/- for SC/ST)
ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ)
Yadavindra Department of Science, Punjabi University Guru Kashi Campus Damdama Sahib (Talwandi Sabo)
Rs. 800/- (Rs. 400/- for SC/ST)
ਪੀਐਚ.ਡੀ.
Ph.D.
Rs. 2000/- (Rs. 1400/- for SC/ST)
IMPORTANT INSTRUCTIONS
 • Size of Photograph and Signature should be less than 20 KB each.
 • A Candidate who has appeared in the qualifying examination and his/her result is still awaited, may also apply and can submit his/her admission form online as the case may be. He/She has to update his/her online form whenever he/she gets the result till the date given by Centralized Admission Cell (it is in the interest of the applicant), otherwise, he/she will be required to submit his/her result at the time of interview.

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ,
ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਸੈਲ,
ਨੇੜੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕੈਫੇ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ 147002
ਫੋਨ: 0175-5136522
Contact us
Coordinator,
Centralized Admission Cell,
Landmark: Near Happiness Cafe,
Punjabi University, Patiala 147002
P: 0175-5136522